วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อปล่อยเช่า ห้องชุด .. ควรทำอย่างไร ?

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ vip-rent-car.com อีกครั้งนึง วันนี้ผู้เขียนจะได้นำเรื่องราวดีๆ ทั้งวงการเช่ารถตู้ รวมถึงการให้บริการเช่าคอนโดมาฝากกัน ผู้เขียนก็มีห้องพักให้บริการอยู่ห้องหนึ่ง ตอนปล่อยเช่าก็ไม่ได้เตรียมการอะไร แต่ช่วงหลังมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับผู้เช่า ก็เลยนำข้อมูลมาบอกเล่ากันฟัง

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งข้อมูลผู้เช่าให้กับนิติบุคคลฯ เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับเจ้าของห้องชุด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยยื่นเอกสารทำทะเบียนผู้พักอาศัย ดังนี้
  • เอกสารแจ้งการเข้าพักอาศัยภายในห้องชุด พร้อมระบุจำนวนผู้พักอาศัย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า และผู้พักอาศัย
  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต้างด้าว)
ขั้นตอนที่ 2 กรณีเป็นผู้เช่าชาวต่างชาติ ต้องแจ้งข้อมูลผู้เช่าให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เข้าพักอาศัย และนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งออกโดย สนง.ตรวจคนเข้าเมืองยื่นให้กับ สำนักงานนิติบุคคลฯ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โทร 02-141-7881 (ในเขตกทม)

หากผู้เช่ากระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรือส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมท่านอื่น เจ้าของห้องชุดต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ตรวจสอบประวัติผู้เช่า เมื่อปล่อยให้เช่าห้องชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น