วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

สายด่วน ช่วงเทศกาลกับทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

'เดลินิวส์ออนไลน์'รวบรวมเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน ที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 
ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ได้รวบรวมเบอร์สายด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องและจำ เป็นสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิสำเนาและท่องเที่ยวเพื่อใช้ในกรณีที่ เกิดเหตุจำเป็น ดังนี้
191 เหตุด่วน-เหตุร้ายทุกกรณี
1146 กรมทางหลวงชนบท แจ้งเส้นทางคมนาคม
1155 ตำรวจท่องเที่ยว ขอความช่วยเหลือผ่านตำรวจท่องเที่ยว
1193 สายด่วนตำรวจทางหลวง รับแจ้งความเขตนครหลวง
1490 สายด่วน บขส. เส้นทางเดินรถ สายด่วนเส้นทางเดินรถ ต่างจังหวัด
1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ทางด่วน)
1586 สายด่วนกรมทางหลวง แจ้งและสอบถามข้อมูลเส้นทาง
1669 สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพฉุกเฉิน
1555 หน่วยแพทย์กู้ชีพ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย พื้นที่ กทม.
1197 สายด่วน บก.จร. สอบถามข้อมูลเส้นทางจราจร
1137 ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100
1644 สถานีวิทยุ สวพ.91
ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพกันทุกคน.

ขอขอบพระคุณนสพ.เดลินิวส์ออนไลน์ และ thailandgpstracker ผู้นำด้านระบบติดตามรถยนต์ด้วยสินค้ามาตรฐาน CE นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น